ADMINISTRATIEKANTOOR PEETERS
T 06 - 28 30 39 10 •  info@administratiekantoorpeeters.nl

Financiële rapportages

Administratiekantoor Peeters levert de financiële rapportages overzichtelijk vormgegeven aan. Aan de hand hiervan worden de resultaten besproken.

 

"Een accurate financiële administratie speelt een cruciale rol in het succes van ieder bedrijf." 

Kijkje in de toekomst
Voor een ondernemer is het zaak vooruit te kijken, zowel op de korte als de lange termijn. Op basis van de resultaten, herleiden wij de cijfers van het verslagjaar naar toekomstig beleid.   
 
Daarnaast verzorgen wij tussentijds rapportages voor onder andere investeringen, kredietaanvragen en subsidieaanvragen.      
 
Betere inzichten door solide meerjarenbegroting
Administratiekantoor Peeters stelt jaarlijks een begroting op, gespecificeerd per maand of per kwartaal. Aansluitend hierop wordt er gericht gekeken naar de toekomst en een meerjarenbegroting opgesteld voor over 3-5 jaar. De ondernemer bepaalt de koers voor de middellange en lange termijn en kan tussentijds bijsturen en de begroting aanpassen op basis van de werkelijke cijfers of ander voortschrijdend inzicht.