ADMINISTRATIEKANTOOR PEETERS
T 06 - 28 30 39 10 •  info@administratiekantoorpeeters.nl

Jaarrekeningen

Voor de meeste bedrijven is accountantscontrole van de jaarrekening niet noodzakelijk. Administratiekantoor Peeters is bevoegd de jaarrekening samen te stellen waarna de cijfers gebruikt kunnen worden voor de financiële partners en de belastingaangifte. In geval dat de handtekening van de accountant wel vereist is, stelt Administratiekantoor Peeters de volledige jaarrekening samen, zodat de werkzaamheden en dus ook de kosten van de accountant geminimaliseerd worden.

 

"Een accurate financiële administratie speelt een cruciale rol in het succes van ieder bedrijf." 

Samenstelling en consolidatie
De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide en het kasstroomoverzicht.
 
Als een onderneming bestaat uit verschillende entiteiten, presenteren wij een geconsolideerd periodiek resultaat. Het financiële pakket AcountView biedt namelijk de mogelijkheid ondernemingen die tot een groep behoren te consolideren, waardoor de resultaten en de balansen zowel per entiteit als voor de totale groep gepresenteerd kunnen worden.